Fenntarthatósági tájékoztató

A Biztosítás.ma Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú rendelete (SFDR) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Társaság nyilatkozik arról, hogy – figyelembe véve méretét, biztosítási alapú befektetési termékek közvetítésére vonatkozó tevékenységét és nagyságrendjét – tanácsadása során jelenleg nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ezáltal fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikával sem rendelkezik. Ennek indokaként a Társaság a következő szempontokat határozza meg:

  • A Társaság által értékesített biztosítási alapú befektetési termékeket előállító valamennyi biztosító még nem tette közzé a fenntarthatósági kockázatok által az általa kínált biztosítási termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményeit.
  • Tanácsadási tevékenység során a Társaság abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően, tekintettel arra is, hogy a Társaság a biztosítókkal ellentétben nem minősül termékgazdának, nem vesz részt az alapok kezelésében, és így nincs hatással a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő hozamok vélt vagy valós csökkenésére.
  • A tanácsadási tevékenység során az ügyfelek külön szóbeli figyelem felhívás ellenére sem érdeklődtek a fenntarthatósági tényezők és kockázatok kapcsán, tekintettel arra, hogy nem ez képezi befektetési döntésük alapját.

A Társaság ugyanakkor biztosítási alapú befektetési termékek közvetítése esetén mindenkor betartja a jogszabályok által meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket. Egyúttal az ügyfelek részére átadja a biztosítók fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentumait.

A Társaság az ügyfeleket tájékoztatja, hogy az általa közvetített befektetési termékeknek és általában az SFDR-hez kapcsolódóan a  biztosítók által közzétett információi a konkrét biztosítótársaság weboldalain érhetőek el.

Például:

A Társaság továbbá nyilatkozik arról, hogy az IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően kialakított javadalmazási politikája – tekintettel a fent leírtakra is – jelenleg nem integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, ebben a tekintetben külön javadalmazási módszert nem alkalmaz, vagyis a közvetítők részére fizetett javadalmazás független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik. A Társaság a fentiekről az ügyfelek részére a tanácsadási tevékenység során a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

A Társaság a fenntarthatósággal kapcsolatos álláspontját folyamatosan monitorozza és a fenti tényezők megváltozása esetén szándékában áll felülvizsgálni.

Kecskemét, 2021.03.10.