4 milliárd növénybiztosítási díjtámogatás 2016-ban

Megjelent a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16 kódjelű pályázati kiírása, mely tartalmazza, hogy 2016-ban a gazdák összesen 4 milliárd Ft összegű növénybiztosítási díjtámogatást vehetnek igénybe az egységes kérelmükben bejelentett terület és növénykultúra vonatkozásában, ha ún. A, B, vagy C típusú mezőgazdasági növénybiztosítási szerződést kötnek.

Ajánlat kérése 2016 évi növénybiztosításra

A pályázati felhívás az alábbi indoklást tartalmazza:

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése érdekében a korábbi években folyamatosan kialakított kockázatközösségi rendszer fenntartása szükséges. A mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, valamint az érintettek arányos felelősségvállalása jellemzi a több pillére épülő struktúrát. A komplex kockázatkezelést a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban: Mkk tv.) foglalja egységes szerkezetbe. A korábbi nemzeti agrárkár-enyhítési rendszert felváltotta egy új, összetettebb intézkedéscsomag, amely a továbbfejlesztés mellett új elemként bevezette a piaci biztosításokra vonatkozó támogatási konstrukciót is.

Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül:

  • I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb természeti és időjárási kockázatait kezeli
  • II. pillér: a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A kialakított biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábban hagyományos mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, átstrukturálta. Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen ösztönzi a biztosítás megkötésére irányuló szándékot.

A 2015-ös dataok alapján 8600 gazda kötött támogatott növénybiztosítást összesen 5,7 milliárd forint értékben. A köthető háromféle konstrukciók közül az A típusú növénybiztosításnál még 65 százalékos díjtámogatást kaptak az igénylők, a B típusú növénybiztosításnál 52, a C típusú mezőgazdasági növénybiztosításnál pedig 30 százalékos volt az állami visszatérítés.

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

Ha Ön is mezőgazdasági termelő és szeretné tudni, hogy Ön milyen feltételekkel tudná csökkenteni növénybiztosítási kockázatát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot és három biztosító kínálatának elemzése után tud döntést hozni segítségünkkel.

Ajánlat kérése 2016 évi növénybiztosításra

 

Letölthető anyagok:

 

Ajánlat kérése 2016 évi növénybiztosításra

 

Díjtámogatás