A gyorshajtónak mindig elsőbbsége van?

A semmiből egy személygépkocsi (általam vélt nagy sebességgel) jobb oldalról nekünk ütközik, olyannyira, hogy az autóval felborulunk. Én vagyok a felelős? Igen! Az elsőbbséget mindig meg kell adni. Alapesetben nem igazán számít, hogy a védett útvonalon haladó gépkocsi gyorsabban ment-e a megengedettnél. A helyszínelés eredményeiből a szakértő meg tudja majd állapítani a védett útvonalon haladó gépkocsi sebességét. Ha valóban gyorsabban ment a megengedettnél, akkor is alapvetően Ön a hibás, mert nem adott elsőbbséget.

2015-ben már vége az olcsó kötelezőnek?

  • 2015. 06. 05.

Kötelező biztosításA biztosítói szektorban a tavalyi évben növekedésnek indultak a díjbevételek, ami az élet ágban elsősorban a nyugdíjbiztosításokhoz köthető. Több biztosítónál jövedelmezőségi kockázat mutatható ki, ami előrevetíti a piaci koncentráció növekedését – derül ki az MNB bankszektoron kívüli piacokat bemutató kockázati jelentéséből. 2015

KGFB fedezetlenségi díjak 2015

  • 2015. 02. 05.

MABISZA 2015. évre érvényes fedezetlenségi díjak A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. A Gfbt. az „elmaradt díj” fogalom helyett 2010. január 1-jével bevezette a „fedezetlenségi díj” fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség időtartamára) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett tarifa alapján utólagosan megállapított díj.

P, vagy Próba rendszám 2015

  • 2014. 12. 18.

P rendszám 2015 A P, vagy próba rendszám kiváltásának szabályai 2015-re sem változtak. Több helyen is olvasható az interneten, hogy biztosítás nélkül adják bérbe a P rendszámokat. A Biztosítás.ma Kft. ügyintézése során nincs lehetőség díjfizetés nélkül P rendszámra biztosítást kötni. Csak akkor küldjük a biztosítás igazolását, ha előtte megkapjuk a teljes éves díj és a baleseti adó átutalásáról szóló banki igazolást.

A kötelező biztosítási díjak a 2015.01.01. hatályos tarifák szerint 203.880,- Ft/év és 3.629.880,- Ft/év között vannak baleseti adóval növelten.

Kárpélda - Mire fizet a munkáltatói felelősségbiztosítás?

  • 2014. 12. 13.

Munkahelyi balesetA magyarországi vállalkozások döntő többsége foglalkoztat ugyan alkalmazottat, de nem rendelkezik általános és munkáltatói felelősségbiztosítással. Évente több száz válalkozás kerül felszámolás alá azért, mert nem trudják kifizetni a társadalombiztosításnak a munkahelyi baleset miatt szükségessé vált kezelések kiszámlázott díját, valamint a normál és a 100%-os táppénz közötti különbözetet. Ezeken felül pedig a munkáltató köteles lenne megtéríteni minden, a munkavállalónál, a munkahelyi baleset következtében felmerült kiadását, valamint maradandó egészségkárosodás esetén akár élethosszig tartó havi járadékot is.

Oldalak