A MABISZ által 2012-re meghirdetett KGFB fedezetlenségi díjak

  • 2011. 10. 30.

KGFB 2012 fedezetlenségi díjak Jó hír, hogy nem emelkedtek és nem is csökkentek a 2012-es fedezetlenségi díjak 2011-hez képest. Azonban mégis emelkedhetnek a fedezetlen napok után fizetendő összegek, mert a tervezett, de a cikk íráskor még nem elfogadott baleseti különadó akár 30%-al is megnövelheti a fedezetlen időszakra fizetendő terhet. A törvényi szabályozás az elmaradt díj fogalom helyett 2010. január 1-vel bevezette a "fedezetlenségi díj" fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű vonatkozásában az üzembentartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség időtartamára) a Kártalanítási számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett tarifa alapján utólagosan megállapított díj. A jogszabály a  Kártalanítási számla kezelőjét hatalmazza fel és egyúttal kötelezi is a fedezetlenségi díj egységes járműkategóriák szerinti mértékének évenkénti meghatározására és meghírdetésére a biztosítók díjhirdetésére előírt azonos határidővel, azaz október 30-ával.

Mi történik, ha a gépjármű megvétele után 5 nappal kötöm meg a kötelező biztosítást?

Ebben az esetben az eltelt, 5 fedezetlen nap után kell megfizetni a járműkategóriának megfelelő összeget.

Mi történik, ha a rendelkezésemre álló 60 nap alatt nem sikerül befizetnem a kötelező biztosítás esedékes díját?

Ha az esedékességtől számított 60 napon belül nem érkezik be a biztosítóhoz a kötelező biztosítás díja (FIGYELEM! Nem a postai befizetés dátuma számít, hanem a beérkezés.), akkor a biztosító törli a szerződést. Erre a 60 napra a biztosító tarifája szerinti díjat kell majd utólag befizetni. Az ilyen "díjnemfizetés" miatt törölt szerződést újra kell kötni. A hatvanadik nap és az újrakötés napja közötti időre kell majd a MABISZ által meghírdetett fedezetlenségi díjat fizetni.