EU pályázathoz biztosítás, mint biztosíték - garanciavállalás

  • 2014. 11. 08.

Eu 2020 pályázatok A biztosító által adott kezességvállalás (bid bond) az eddigi pályázati kiírásoknál is elfogadott biztosíték típus volt, azonban nem volt biztosításpiaci szereplő, aki adott volna ilyen fedezetet. 2015-től azonban nyit a piac és lesznek biztosítók, akik vállalnak ilyen kockázatot.

Már jelentek meg és sorra fognak megjelenni a 2014-2020 közötti Eu költségvetési időszakhoz tartozó pályázati kiírások. A mostani Eu költségvetési ciklusban kiemelten támogatottak a KKV szektor résztvevői. A pályáztatást Irányító Hatóság az előző évekhez képest egyszerűbbé tette a pályázatok benyújtásának körülményeit, amivel csökkenteni kívánják a pályázatírás költségeit. A pályázattal elnyerhető források kiírásának fő célja, hogy az életképes vállalkozásokat fejleszteni, bővíteni tudják tulajdonosaik és ezzel együtt új munkahelyeket is tudjanak teremteni.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatások folyósításához különböző biztosítékokat követelnek az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. A biztosíték, vagy garanciavállalás megkövetelése azt a célt szolgálja, hogy a projekt sikertelensége, vagy a vállalkozás fizetőképtelenné válása esetén a már lehívott támogatási összeg visszakerülhessen az uniós alapba.

A projekt sikertelenségét egy előre nem látható káresemény is okozhatja, ezért alapvető követelmény, hogy a beruházás tárgyai biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Épületekre, építményekre tűz-elemi kár biztosítás, gépekre, gyártó berendezésekre gépbiztosítás megkötése szükséges. Ilyen biztosítási védelemmel a beruházás tárgyának esetleges megsemmisülése esetén lehetővé válik a támogatás visszafizetése, vagy új eszköz beszerzése és beállítása a megsemmisült helyére. Az említett biztosítási szerződésekbe a támogató szervezetet, mint zálogkötelezettet, vagy társbiztosítottat kell bejegyezni.

A pályázatot nyert vállalkozás fizetésképtelensége esetére alapvetően három féle biztosítékot fogadnak el. Ezek: zálogjog bejegyzés ingatlanra, bankgarancia, valamint garanciaszervezet, vagy biztosító által adott kezességvállalás.

A zálogjog bejegyzése a pályázó vállalkozás, vagy a tulajdonosaik ingatlanjára történhet. A bejegyzésnek egyszeri és folyamatos költsége is van, Az egyszeri díj az értékbecslési és a közjegyzői díjakból adódik össze, a folyamatos díj pedig az ingatlanok biztosítási díjából adódik, hiszen a támogató szervezetet, mint zálogkötelezettet, vagy társbiztosítottat ebben az esetben is be kell jegyezni a biztosítási szerződésbe. Az ingatlanra bejegyzett zálogjog hátránya, hogy csökkenti a vállalkozás hitelfelvevő képességét.

A bankgarancia elsősorban hitelképes, jó banki kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásoknak lehet megoldás. A bankok "jó" ügyfeleiknek évi pár százalékos díjért adnak bankgaranciát. A bankgarancia összege a vállalkozás hitelkeretét csökkenti, így hatását tekintve nincs nagy különbség a zálogjog bejegyzése és a bankgarancia között.

A harmadik biztosíték típus a garancia, vagy kezességvállalás, melyekből a biztosító általi kezességvállalást emelem ki.

A biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény (bid bond) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, amelyen kedvezményezettként a támogató szervezetet kell megjelölni. Az ilyen tárgyú biztosításnak évenkénti díja van és a projekt fenntartási ideje alatt kell biztosítási díjat fizetni. Költsége tehát a kezesi biztosításnak is van, de nagy előnye ennek a konstrukciónak, hogy a vállalkozás hitelkeretét nem csökkenti a kezességvállalás ellenértéke.

Azt javasoljuk a pályázni kívánóknak, illetve a pályázatíró vállalkozásoknak, hogy már amikor összeállítják a projektet – gondoljanak a biztosításra is, mint biztosítékra!

A Biztosítás.ma Kft. vállalja, hogy a pályázó vállalkozást a pályázat beadása előtt előminősítteti a biztosító(k)nál. Az előminősítéshez egy alkuszi megbízás adása és egy kérdőív kitöltése szükséges. Az előminősítési eljárás külön költséggel nem jár a vállalkozás számára.

Természetesen a cikk elején említett ingatlanokra, vagy gépekre szóló vagyonbiztosítások megkeresésében is segítünk. Ehhez használják biztosítási ajánlatkérő oldalunkat!