Hogyan fizet a kötelező biztosító, ha ismeretlen gépjármű a károkozó? - KGFB tudnivalók

  • 2010. 09. 03.

Ismeretlen GépjárműA kérdés megválaszolásához előbb az ismeretlen gépjármű fogalmát kell tisztázni. A KGFB törvény azt írja, hogy ismeretlen gépjármű az a gépjármű, amely nem azonosítható, illetve utólag sem azonosítható, mivel elhagyta a baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat meghamisították vagy nem felismerhetők.

Kihez forduljunk, ha a károkozó jármű ismeretlen marad, vagy ha a kárt olyan járművel okozták, amely nem rendelkezik kötelező biztosítással, vagy éppen nincs forgalomba helyezve?

Ilyen esetekben a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett károk megtérítése iránti igényét a károsult a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben érvényesítheti. Az összetört autó kárának, a személyi sérüléses károknak a bejelentését az online gépjárműkárbejelentő oldalon teheti meg. A Kártalanítási Számla kezelője Magyar országon a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

  • A Kártalanítási Számla kezelőjének kártalanítási kötelezettsége dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén pedig káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig terjed ki.
  • Nem terjed ki azonban az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra.

A károsult gépjárműben keletkezett kárt csak akkor téríti meg a Kártalanítási Számla kezelője, ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár. Súlyos személyi sérülés a KGFB törvény szerint az a sérülés, amely balesetből eredően legalább 25%-os össz-szervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosságot okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógyulási tartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés.

 Több KGFB tudnivaló>>> | Gépjármű kárbejelentés>>>

Add a facebookhoz!

 Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.