Kárpélda - Mire fizet a munkáltatói felelősségbiztosítás?

  • 2014. 12. 13.

Munkahelyi balesetA magyarországi vállalkozások döntő többsége foglalkoztat ugyan alkalmazottat, de nem rendelkezik általános és munkáltatói felelősségbiztosítással. Évente több száz válalkozás kerül felszámolás alá azért, mert nem trudják kifizetni a társadalombiztosításnak a munkahelyi baleset miatt szükségessé vált kezelések kiszámlázott díját, valamint a normál és a 100%-os táppénz közötti különbözetet. Ezeken felül pedig a munkáltató köteles lenne megtéríteni minden, a munkavállalónál, a munkahelyi baleset következtében felmerült kiadását, valamint maradandó egészségkárosodás esetén akár élethosszig tartó havi járadékot is. Érthető tehát, hogy egy, az alkalmazottat érő munkahelyi baleset felszámolásba sodorhatja a vállalkozást. Mindez pedig könnyen megelőzhető egy megfelelő felelősségbiztosítási szerződés megkötésével.

Az általánosságok után olvassák el az alábbi megtörtént káreseményeket és azt, hogy mennyit fizetett a biztosító. Gondolkodjonk el azon is, hogy az Ön vállalkozása felelősségbiztosítás nélkül ki tudna-e fizetni gond nélkül ekkora összegeket!

1. Egy munkavállaló oszlopállítási munka során a darus emelőkosár megbillenése miatt egyensúlyát vesztette és a földre zuhant. A baleset következtében mindkét alsó végtagja lebénult. Munkáltatójával szemben jogi képviselőjén keresztül kárigényt terjesztett elő. Peres eljárás indult, melyben a biztosítótársaság beavatkozóként részt vett a munkáltató oldalán. A bírósági eljárás végén a károsult munkavállaló részére 24.504.468,-Ft kártérítési összeg került kifizetésre vagyoni és nem vagyoni károkra és ezen felül havonta a felelősségbiztosító 72.400,-Ft járadékot utal a károsult részére. A munkáltató felelősségbiztosítása 100.000.000,-Ft káronkénti limittel rendelkezik, az önrészesedés mértéke 100.000,-Ft/káresemény.

Kérjen biztosítási díjajánlatot saját vállalkozására!

2. A munkavállaló a munkahelyén forró gőztől és benne a mosás után megmaradt kevés ammóniától sérült (cső megbontása során). A társadalombiztosítás fizetési meghagyás formájában nyújtotta be igényét, melyre a felelősségbiztosító 687.551,- Ft-ot fizetett az önrész levonása után. Ezen felül a munkáltató és károsult között a károsult oldalán felmerült vagyoni és nem vagyoni károk térítésére egyösszegű egyezség jött létre összesen 945.715,- Ft összegben, melyt szintén megfizetett a munkáltatói felelősségbiztosítás.

Kérjen munkáltatói felelősségbiztosítás díjajánlatot saját vállalkozására!

3. Egy szerelő munkavállaló a helyszín bejárása során egy rácsozat beszakadt a jobb lába alatt. A munkahelyi baleset során a jobb hüvelykujja megrándult, valamint a rács lehorzsolta a bal lábszárát. A társadalombiztosítás az ellátások felmerült költségét fizetési meghagyás formájában küldte a munkáltató vállalkozás számára, melyből a felelősségbiztosító az önrész levonása után 956.077,- Ft összeget térített.

Kérjen munkáltatói felelősségbiztosítás díjajánlatot saját vállalkozására!

4. A károsult munkavállaló mobiltelefon üzletben dolgozott. Munkavégzés közben rablótámadás érte, melynek következtében súlyos fejsérülést szenvedett. Munkáltatójával szemben jogi képviselőjén keresztül kárigényt terjesztett elő. A Munkáltató bejelentette a vele szembeni kárigényt a felelősségbiztosítójának. A biztosító peren kívüli eljárásban kidolgozta a kárigény és a rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a károsult munkavállaló személyes orvosi vizsgálata alapján az összegszerűségi álláspontját. Ennek alapján háromoldalú egyezségi megállapodás jött létre és került aláírásra a felek által. Az egyezségi megállapodás alapján a károsult munkavállaló részére 6.500.000,-Ft kártérítési összeg került kifizetésre, mely összegből 10%, azaz 650.000,-Ft önrészesedés volt a munkáltató, mint felelősségbiztosítással rendelkező biztosított kifizetési kötelezettsége. A biztosított munkáltató felelősségbiztosítása 10.000.000,-Ft káronkénti limittel rendelkezett, önrészesedés mértéke 10%, minimum 50.000,-Ft volt.

Kérjen munkáltatói felelősségbiztosítás díjajánlatot saját vállalkozására!

Ne a legolcsóbbat keresse, hanem olyan megoldást, ami megfelelő védelmet ad vállalkozása számára!

Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.