Megszűnt az AIM Biztosító

  • 2013. 01. 28.

AIM Biztosító A PSZÁF 2013. január 25-én kelt határozatában visszavonta az AIM Általános Biztosító Zrt. alapítási és tevékenységi engedélyeit, valamint 2013. január 28-ai kezdettel elrendelte az intézmény végelszámolását. A hatósági intézkedésre azért került sor, mert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a lefolytatott eljárásai és a rendelkezésére álló legújabb adatok alapján megállapította, hogy az AIM Általános Biztosító Zrt. biztonsági tőkemegfelelése 2012. december 31-ére vonatkozóan súlyosan jogszabálysértő szintre zuhant - idézi a Napi Gazdaság Online a felügyelet közleményét. A PSZÁF a biztosítóval szemben az elmúlt két és fél évben számos intézkedést alkalmazott annak érdekében, hogy a biztosító megromlott pénzügyi helyzete rendeződjön és biztonságosan tudjon működni a biztosítási piacon. A PSZÁF intézkedéseinek hatására a biztosító által tett lépések (pénzügyi terv kidolgozása, külső tőke bevonása) azonban összességében nem tudták megállítani pénzügyi helyzetének romlását. A negatív tendencia eredményeképpen, a biztosító 2012. december 31-ére vonatkozó adatszolgáltatásának kiértékelése alapján a PSZÁF megállapította, hogy a biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje az év közben végrehajtott tőkeemelés ellenére az év utolsó hónapjaiban minden eddiginél kritikusabb szintre csökkent, jövedelmezősége pedig drasztikusan romlott. A PSZÁF, figyelembe véve a biztosítóról rendelkezésére álló információkat, továbbá a jelenlegi és jövőbeni biztosított ügyfelek érdekeinek megóvását, a kialakult helyzetet értékelve úgy ítélte meg, hogy a kritikus helyzet megoldása érdekében a szakmailag helytálló döntés a biztosító engedélyének a visszavonása. Ezért a PSZÁF - végelszámolás kezdeményezésével egyidejűleg - a biztosító alapítási és tevékenységi engedélyeit visszavonta és a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki végelszámolónak. A végelszámolás kezdő időpontja: 2013. január 28. A biztosítónak mintegy 185 ezer ügyfele van, melynek többsége külföldi személy, a Magyarországon tevékenykedő biztosítók közül nem-életbiztosítási ágban a piaci részesedése 1,5 százalék. A végelszámolás 2013. január 28-ai kezdő időpontjában a biztosítási szerződések jogszabály erejénél fogva megszűnnek; a megszűnt biztosítási szerződések esetében csak a megszűnés napjáig járó biztosítási díjak szedhetők be. A biztosítóval új biztosítási szerződés a végelszámolás előbbiek szerinti kezdő időpontjától nem köthető és nem hosszabbítható meg.

Forrás: www.hvg.hu (link)

 

 

Google PageRank