Mikor és mennyi pénzt követelhet a károkozótól a kötelező biztosító? - KGFB tudnivalók

  • 2010. 08. 31.

Bizonyos esetekben a károkozó a károkozás után pár hónappal levelet kap a kötelező biztosítójától, amelyben nem a következő negyedéves KGFB csekk, hanem egy fizetési meghagyás lapul. Miért? A KGFB törvény részletesen leírja, hogy a kötelező gépjármű- felelősségbiztosító mely esetekben követelheti vissza a károsultnak kifizetett kártérítést a károkozótól. Ez a kötelező biztosító visszkereseti joga, amelyet a KGFB törvényben leírt törvényi engedmény biztosít számára. Ennek értelmében a kötelező biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését jogosan követelheti a károkozótól, vagy a károkozó jármű üzembentartójától. A visszakövetelés lehet teljeskörű és limitált összegű is. A részleteket a KGFB törvény tartalmazza. Összefoglaljuk a lényeget:

A biztosító a teljes kártérítési összeget követelheti 

  • attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette; (A tolvaj zsebét terheli tehát pl. egy balesettel okozott kár.)
  • a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták (Jogellenes az a magatartás, amely a jog parancsába ütközik, pl. nem áll meg az igazoltató rendőrnek, a baleset gyorshajtás miatt következik be.)
  • az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként terhelő közlési, változás bejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta. (Érdemes tehát figyelni a lakcímváltozás bejelentésére, mert az például jelentősen befolyásolhatja a díjfizetési kötelezettséget.)

A biztosító maximum 1,5 millió Ft-ot követelhet:

  • a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel (alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint);
  • a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte;
  • a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;

A biztosító maximum 750 ezer Ft-ot követelhet:

  • az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
  • A biztosító maximum 500 ezer Ft-ot követelhet:
  • Ha az üzemben tartó, illetve a vezető bizonyítja, hogy a változás bejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem szándékosan szegte meg

Van azonban eset, amikor nem kell fizetni, ugyani az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője nem érvényesíthet megtérítési igényt.

 Több KGFB tudnivaló>>>

Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.