Növénybiztosítás 2017

  • 2017. 03. 06.

Növénybiztosítás 2017Hamarosan indul a hagyományos és a díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosítások kötési szezonja. 2016-ban a díjtámogatás 4 milliárd forint volt. Kérjen növénybiztosítási díjajánlatot 2017-ben is!

A Magyarországon 2012.január 1-jétől működő kockázatkezelési rendszer pillérei:

  • a költségvetésből finanszírozott nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer, valamint
  • az ezzel összhangban működő biztosítási díjtámogatás.

 

Az uniós alapelveknek megfelelően ugyanarra a mezőgazdasági kárra a gazdálkodó biztosítói kártérítésben és kárenyhítő juttatásban is részesülhet akkor, ha a kétfajta juttatás összege a hozamérték csökkenés 80 százalékát nem haladja meg, ugyanis az uniós szabályok szerint a kárnak bizonyos hányadát minden körülmények között a gazdálkodónak kell viselnie.

A hazai kockázatkezelési rendszer II. pillérében (díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosítás) való részvétel azon termelők számára elérhető, akik biztonságuk érdekében a központi kárenyhítési alap védelemnél nagyobb mértékben akarják biztosítani az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat. Ezek a biztosítási termékek olyan kárnemeket is tartalmaznak, mint például az aszály, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és az árvíz. A rendszer lehetőséget biztosít az összes kárnemet lefedő ún. csomagbiztosításokra, vagy csak egy illetve néhány kárnemre vonatkozó biztosítások megkötésére is. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló jogszabály (19/2014. (X. 29.) FM rendelet) háromféle mezőgazdasági biztosítás csomagot ismer:

  • A típusú biztosítás szántóföldi növényekre, bor-szőlőre és almára (összesen 14 féle nö-vényre) és a következő biztosítási eseményekre köthető: jégesőkár, aszálykár, árvíz-kár, téli és tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár valamint tűzkár.
  • B típusú biztosítás zöldség- és gyümölcs kultúrák (összesen 76 féle) számára és a következő biztosítási eseményekre köthető: jégesőkár, téli fagykár, viharkár és tűzkár.
  • C típusú biztosítás az A és B típusban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmaz a következő biztosítási eseményekre: jégesőkár, aszálykár, mezőgazdasági árvíz-kár, téli és tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár, tűzkár.

Mindhárom csomag esetén a mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe.

2016-ban az egyes csomagok az alábbi mértékű díjtámogatásban részesültek:

  • A csomag: 65%
  • B csomag: 43%
  • C csomag: 40%

Kérjen növénybiztosítási díjajánlatot 2017-ben is!