Kártérítés visszafizetése biztosítónak

Kártérítés visszafizetéseÜdv!

Az lenne a kérdésem, hogy a KGFB-nál ha az üzembentartó balesetet okozott, és mielőtt kijönne következő évi biztosítási díja, lemondja a jelenlegi szereződését, valamint megszűnik üzembentartónak lenni, akkor hogyan fizettetik ki az okozott kárt, amennyiben nem köt újabb biztosítást? Esetleg ha nincsen semmi tulajdona, és jelenleg munkahelye sincs, akkor kamatozik ez az összeg és később a fizetéséből levonják?

Tisztelt P. K.!

Köszönöm kérdését! Nem igazán értem a felvetését, kérdését.

A kötelező biztosítás fizeti a károkozó (üzembentartó) által okozott károkat és azt alapesetben nem kell a károkozónak visszafizetni a biztosítónak. Van erre lehetőség, de nem kötelező normál körülmények között. A "büntetés" csak annyi, hogy romlik a bónusz besorolása. Személygépkocsinál 2 osztályt, tehergépkocsinál 1 osztályt. Ezen kívül pedig egyes biztosítók károkozási pótdíjjal is számolhatnak a káreseményt követő 5 éven belül.

Mikor kell visszafizetni az okozott kárt? Akkor, ha az üzembentartó (vezető) károkozónál a baleset pillanatában az alábbiak valamelyike fennáll:

2009. évi LXII. törvény 34. § (1) A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén a Kártalanítási Számla kezelője az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:

  • a) attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette;
  • b) a biztosítottól, több biztosított közös károkozása esetén bármelyiküktől, ha a kárt jogellenesen és szándékosan okozták;
  • c) a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel;
  • d) a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a gépjárművet engedéllyel vezető esetében a gépjárművezetői engedély meglétét alapos okból feltételezte;
  • e) az üzemben tartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
  • f) a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta;
  • g) az üzemben tartótól, illetve a vezetőtől, ha a szerződés megkötésekor, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy egyébként terhelő közlési, változásbejelentési, kárbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, oly mértékben, ahogyan ez a fizetési kötelezettséget befolyásolta.

Tehát, ha az előbb felsoroltak közül semmi sem állt fenn károkozáskor, akkor nem kell "menekülni". Azt azonban javaslom, hogy biztosítási évforduló előtt 40-50 nappal tájékozódjon, hogy melyik biztosítónál mennyi lenne a következő évi díj és ennek ismeretében váltson esetleg biztosítót!

Üdvözlettel:

Tápai János

A tanácsadás kelte 2018.11.21.