Kötelező biztosítás drónokra, RC repülőkre

RC légi jármű, drón2016. december 31.-el módosul az 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. A törvény 69. paragrafusa sorolja fel, hogy milyen repülőgépek és repülő eszközök üzemeltetéséhez szükséges felelősségbiztosítás megléte.

69. § (1) A nyilvános repülőtér, a lajstromba bejegyzett polgári légijármű, a repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű üzemben tartása, valamint polgári légiforgalmi irányító szolgálat által légiforgalmi irányítói tevékenység - harmadik személynek okozott kár megtérítése céljából - felelősségbiztosítási fedezet fennállása esetén végezhető. A nyilvános repülőterek esetében a felelősségbiztosítási fedezet összegét a tárgyévet megelőző három év statisztikai adatai alapján számított átlagos éves utasforgalom alapján kell megállapítani.

A fenti felsorolásban a módosítás nyomán megjelent a repülő eszköz és a pilóta nélküli légijármű.

Ezek definíciói a törvény alapján az alábbiak:

  • repülőeszköz: siklórepülő eszköznek, ejtőernyőnek és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet e) pontjában meghatározott egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgépnek minősülő légijármű;
  • pilóta nélküli légijármű: olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi;

 A 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 2. paragrafusa szerint az ilyen eszközökre a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosításnak a légi jármű maximális felszállótömegétől függően legalább az alábbi összeghatárokig kell fedezetet nyújtania:

  • a) 200 kg vagy ennél kevesebb maximális felszállótömeg esetén 10 000 000 Ft
  • b) 201-500 kg közötti maximális felszállótömeg esetén 25 000 000 Ft

A Biztosítás.ma Kft. mind a hobby, mind a szakmai feladatok céljára használt repülő eszközökra tud biztosítási fedezet ajánlani. Kérjen ajánlatot munkatársainktól, vagy Kapcsolat oldalunkon keresztül! Meggyorsíthatja az ajánlatkérést, ha kitöltve elküldi számunkra az adatközlőt és az alkuszi megbízást.