Vállalkozás felelősségbiztosítás ajánlatkérő oldal

Tájékoztatjuk, hogy az ajánlatkérő oldal nem ad azonnali díjtájékoztatót!

A szükséges adatok bevitele után, ezt a Biztosítás.ma biztosítási alkusz cég egy szakértője fogja elküldeni Önnek e-mailben.

Arról is tájékoztatjuk, hogy az általunk küldött díjtájékoztatók mindaddig nem tartalmazzák a konkrét biztosítók és biztosítási módozatok elnevezését, amíg Ön el nem küldi számunkra az alkuszi megbízást. A biztosítási alkusz munkájáért Önnek külön nem kell fizetnie, a díjazás benne van a biztosítás díjában. 

Ön biztosítási védelmet szeretne, mi pedig megkeressük a legmegfelelőbbet. Ön tehát azzal fizet, hogy a Biztosítás.ma Kft. közvetítésével köti meg a kívánt szerződést. Ha Ön ezeket a feltételeket elfogadhatatlannak tartja, akkor sajnáljuk, de nem leszünk egymás üzleti partnerei.

A vállalkozás felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése aló, melyért jogszabály szerint felelős. (Egyes konstrukciókban visszamenőleges kockázatviselési kezdet is elérhető) Az általános felelősségbiztosítás a szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott károk alól mentesíti a vállalkozást azzal, hogy a biztosító fizet a károsultnak, A vállalkozás felelősségbiztosítás szolgáltatói felelősség kiegészítő módozata már szakmai felelősségbiztosításnak felel meg, mert a szakma szabályainak megsértésével, az ügyfelének (megrendelőjének) okozott károk alól ad(hat) mentesítést a vállalkozás számára. A vállalkozói felelősségbiztosítás munkáltatói felelősségbiztosítás része pedig egyrészt a munkavállalók által okozott károkat, másrészt a munkavállalónak okozott károkat (pl.: munkahelyi baleset következményei) téríti meg. Bélői és bérbevevői felelősségbiztosítás kiterjesztés is igényelhető.

A vállalkozás felelősségbiztosítási szerződése alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése aló, melyért jogszabály szerint felelős. (Egyes konstrukciókban visszamenőleges kockázatviselési kezdet is elérhető) A Ptk magyarázata alapján a felelősségbiztosítás lényegében a vagyonbiztosítás egyik fajtája.

A vállalkozás felelősségbiztosítás jellemzői:

  • a károsodást mindig idegen, harmadik személy szenvedi el
  • a károsult nem áll közvetlen jogviszonyban a biztosítóval és a biztosítás elsődleges célja nem az, hogy a károsultnak kártérítést nyújtson, hanem az, hogy a biztosítottat mentesítse az őt terhelő törvényes felelősség alól
  • az esetleges limit csak a biztosító szolgáltatásának felső határát jelenti, a biztosítási értékkel nincs összefüggésben
  • a biztosítót még a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti, csak regresszjog illeti meg bizonyos esetekben a biztosítottal szemben