Lakásbiztosítás

Lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás általános szabályai

A biztosítható vagyontárgyak köre:

 • Épületek (állandó lakás céljára szolgáló épületek, nyaralók, építmények, melléképületek)
 • Ingóságok
  • általános háztartási ingóságok
  • egyéb ingóságok (hobby, keresőtevékenység eszközei, állatok, termények)
  • különlges ingóságok (értéktárgyak, ékszerek, gyűjtemények, műkincsek)

Az egyes termékek felépítésének jellemzői

 • Alap kockázatok: tűz, robbanás, villámcsapás elsődleges hatása, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése
 • Kiegészítő kockázatok: betöréses lopás, rablás, vízkár, árvíz, üveg, készpénz, villámcsapás másodlagos hatása, felelősség, baleset

A lakábiztosítások tartalmazhatnak még:

 • Felelősségbiztosítás

Lakás-, ingatlantulajdonosi minőséghez kapcsolódó felelősségbiztosítás, amelynek alapfedezete az épülettel kapcsolatos felelősség, de magánemberi felelősségre is kiterjed egyes esetekben.

Biztosítottak: a kötvényben megjelölt épület, lakás, melléképület, építmény, telek

 • tulajdonosa
 • bérlője
 • használója
 • épületek építtetője
 • velük közös háztartásban élő hozzátartozója
 • Balesetbiztosítás
 • Életbiztosítás