Tűz és elemi károk biztosítása

TűzbiztosításTűz- és tűz- kiegészítő biztosítások

A tűzbiztosítási fedezet alapkockázatai, alapfedezetei a tűz, villámcsapás, robbanás, légijármű lezuhanása okozta károk. (FLEXA-fedezet). A fedezett veszélyek köre kiegészítő fedezetek alkalmazásával bővíthető.

A kiegészítő fedezetek:

  • Természeti kockázatok: földrengés, árvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, omlás
  • Járulékos veszélyek: csőtörés(vezetékes vízkár), járművek ütközése, tűzoltó berendezések kilyukadása, füst, hő, elektromos áram okozta tűz, villámcsapás másodlagos hatása, hangrobbanás, rongálás, szándékos alkalmazotti károkozás, betöréses lopás, rablás
  • Politikai veszélyek: a nemzetközi gyakorlatban záradékkal a fedezet kiterjeszthető sztrájk, zendülés, polgárháború, polgári engedelmetlenség miatti károkra

A biztosítási fedezetet a kizárások sora szűkíti:

  • Teljes fedezetre vonatkozó általános kizárások: háborús és politikai, nukleáris, környezetszennyezés kockázatok
  • Meghatározott fedezetre: önrész, már meglévő hibák miatti károk, avultságból adódó károk,…
  • A biztosított veszélyekre vonatkozó kizárások:
  • tűz: öngyulladás, tűz nélküli füst és koromszennyezés, elektromos áram hatására az elektromos gépekben keletkező tűzkár
  • villámcsapás: másodlagos hatás (túlfeszültség, indukció), miatti károk, villámvédelem hiánya
  • robbanás: tervszerű robbantás, hangrobbanás, üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás
  • vihar: szabadban tárolt vagyontárgyak…

A biztosított vagyontárgyak általában helyhez kötöttek, azokat ún. vagyoncsoportokba sorolják (pl.: épületek, építmények, műszaki berendezések, gépek, berendezések, készletek, stb.).